Reglement

Wat zijn de voornaamste regels?

 1. Je bent lid van een erkende Aartselaarse jeugdvereniging of hebt de toelating van het JAS bestuur of bent lid van het bestuur. Enkel en alleen dan kan u ontlenen bij JAS vzw
 2. Je kan een aanvraag pas 4 maand op voorhand boeken, de aanvragen ervoor of zonder datum worden verwijderd.
 3. Je kan een aanvraag ten laatste 8 dagen op voorhand boeken, de aanvragen erna of zonder datum worden verwijderd.
 4. Betaal met gepast geld, het geld dat je meer betaalt kan je later pas terug krijgen
 5. Geen geld bij de afhaling is geen materiaal meenemen
 6. Je kan je aanvraag tot 8 dagen op voorhand wijzigen of afzeggen. Erna zal je het aangevraagd materiaal betalen ook al neem je het niet mee of gebruik je het niet.
 7. Bij afhaling zal de staat van het materiaal worden gecontroleerd, indien deze bij de terugkomst ervan verschilt zal dit opgeschreven worden en de kosten doorgerekend worden bij de verantwoordelijke.
 8. Indien je het materiaal later zal terugbrengen verwittig je de aangewezen magzijnier. Is dit niet gebeurd, zal je de dagen tussen de datum waarop je het materiaal moest terugbrengen en de datum wanneer je een nieuwe afspraak hebt gemaakt, moeten betalen.
 9. Wanneer er geen magazijnier aanwezig is, verwittig je zelf een betrokkene van JAS vzw.
 10. Voor materiaal dat gebreken vertoont (niet door normale slijtage) wordt steeds de nieuwprijs aangerekend!
 11. U bent steeds verplicht defecten te melden bij het binnenbrengen van materiaal. Defecten die na u ontdekt worden en niet aangegeven zijn kunnen worden aangerekend.

Het volledige regelement.

JAS ontleenreglement.pdf
Enkele erkende verenigingen...